အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော induction heater (35KW)

HP-Cube ၃၅kw

ရေခဲခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းစေရန်အတွက် (ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောမျက်နှာပြင်တင်းကျပ်သောအရာဝတ္ထုများအတွက်သင့်လျော်သည်)

Sub Category

Show list view
Show grid view

နယူးHP-Cube မာကြောခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း (၃၀-၁၀၀ ကီလိုဂရမ်) အတွက်အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း Inductive Heater

နယူးHP-Cube မာကြောခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်း (၃၀-၁၀၀ ကီလိုဂရမ်) အတွက်အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း Inductive Heater
HP-Cube ၃၅kw

ရေခဲခြင်း၊ အရည်ပျော်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းနှင့်ပျော့ပျောင်းစေရန်အတွက် (ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောမျက်နှာပြင်တင်းကျပ်သောအရာဝတ္ထုများအတွက်သင့်လျော်သည်)

HP-Cube အလယ်အလတ်မြင့်ကြိမ်နှုန်းသော induction Heater HP-Cube35kw

HP-Cube အလယ်အလတ်မြင့်ကြိမ်နှုန်းသော induction Heater HP-Cube35kw
HP-Cube35kw

‧可顯示及更換頻率။
‧採用晶體技術及極小而堅固之機體設計။
‧由微電腦自我診斷控制,確保於作業中能自動調適最穩定的輸出功率及最適宜的頻率။
‧在最高效率下, ; 比傳統式式更省電, 無無球、 無耗材, 不不不, 不不干擾干擾通訊,,, 須須須水冷卻
冷卻‧‧適合配備於於自動化 1 設備; 選擇性不不干擾,,, 15, 須。。適合配備於自動化自動化設備作業不, 3 15,, 須須水。‧。‧於 10 生產亦可亦可選擇性干擾感應線圈頭,如用於焊接,熔煉,回火軟化,淬火硬化熱處理(硬化層深者使用) ။
‧由於操作簡易,耐用,亦適用於手持作業,加熱溫度依加熱物件體積及散熱平衡與否可達可達℃℃可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達備有功率功率機可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達可達