<![CDATA[Máy gia nhiệt cảm ứng tần số cao, Máy gia công kim loại tần số cao, Máy tần số cao]]>http://www.phonor.net/vi/category.rss <![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao (32/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-ER-cao-32900/G.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, từng phần các phôi phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao (45/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-ER-cao-45900/H.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, từng phần các phôi phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao (64/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-ER-cao-64900/I.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, từng phần các phôi phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số EST cao (32/1800)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-EST-cao-321800/J.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để gia nhiệt nhanh, từng phần các phôi phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao (150 ~ 250KHz)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-150-250KHz/F.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Dùng để hàn và làm cứng phôi (thích hợp cho các đối tượng có bề mặt cứng tương đối nông)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (50KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-50KW/E.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (35KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW/D.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 35KW MỘT LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW-MT-LOI/D01.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 35KW LOẠI B]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW-LOI-B/D02.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (25KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-25KW/C.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 25KW MỘT LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-25KW-MT-LOI/C01.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 25KW LOẠI B]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-25KW-LOI-B/C02.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (15KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-15KW/B.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 15KW LOẠI A]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-15KW-LOI-A/B01.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (phù hợp với các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 15KW LOẠI B]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-15KW-LOI-B/B02.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đối với phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (thích hợp cho các vật thể có bề mặt tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số trung bình (30-50KHz)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-trung-bnh-30-50KHz/A.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, rèn, nấu chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt các phôi lớn hơn


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Phụ kiện tùy chọn]]>http://www.phonor.net/vi/category/Ph-kin-ty-chn/K.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Cảm biến nhiệt độ tùy chọn, bộ làm mát nước, máy làm lạnh nước, bộ cấp dây hàn tự động, khí bảo vệ


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Bộ điều khiển nguồn]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-iu-khin-ngun/K01.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

專業 研製 生產 加熱 機 副 控制 機 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Hệ thống làm mát bằng nước]]>http://www.phonor.net/vi/category/H-thng-lm-mt-bng-nc/K02.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

專業 研製 生產 加熱 機 水 機 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Cảm biến nhiệt độ]]>http://www.phonor.net/vi/category/Cm-bin-nhit-/K03.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

專業 研製 生產 加熱 機 溫控 儀 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Bộ cấp dây hàn tự động]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-cp-dy-hn-t-ng/K04.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

專業 研製 生產 加熱 機 送 線 系統 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Hàn dán]]>http://www.phonor.net/vi/category/Hn-dn/M05.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

專業 研製 生產 金銀銅 焊劑 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Vòng hàn]]>http://www.phonor.net/vi/category/Vng-hn/M07.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Power Cube Sê-ri SA / 80]]>http://www.phonor.net/vi/category/Power-Cube-S-ri-SA-80/N.html Wed, 28 Oct 2020 19:29:40 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Thích hợp cho hàn, nấu chảy, ủ làm mềm, làm nguội và xử lý nhiệt cứng <lớp cứng sử dụng sâu>Có thể được sử dụng với bộ điều khiển nhiệt độ hồng ngoại, máy ảnh nhiệt để kiểm soát nhiệt độ, cách nhiệt, kiểm soát khí bảo vệ


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>