<![CDATA[Máy gia nhiệt cảm ứng tần số cao, Máy kim loại tần số cao, Máy tần số cao]]>http://www.phonor.net/vi/category.rss <![CDATA[Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số ER cao (32/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-gia-nhit-cm-ng-tn-s-ER-cao-32900/G.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao ER (45/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-gia-nhit-cm-ng-tn-s-cao-ER-45900/H.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số ER cao (64/900)]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-gia-nhit-cm-ng-tn-s-ER-cao-64900/I.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy sưởi cảm ứng tần số EST cao (32/1800)]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-si-cm-ng-tn-s-EST-cao-321800/J.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao (150 ~ 250KHz)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-150-250KHz/F.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn và gia công phôi cứng (phù hợp với các đối tượng có độ cứng bề mặt tương đối nông)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (50KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-50KW/E.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (35KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW/D.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 35KW MỘT LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW-MT-LOI/D01.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 35KW B LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-35KW-B-LOI/D02.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (25KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-25KW/C.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy gia nhiệt cao tần trung bình 25KW MỘT LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-gia-nhit-cao-tn-trung-bnh-25KW-MT-LOI/C01.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy gia nhiệt cao tần trung bình 25KW B TYPE]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-gia-nhit-cao-tn-trung-bnh-25KW-B-TYPE/C02.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (15KW)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-cao-trung-bnh-15KW/B.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy gia nhiệt tần số trung bình cao 15KW MỘT LOẠI]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-gia-nhit-tn-s-trung-bnh-cao-15KW-MT-LOI/B01.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Máy gia nhiệt tần số trung bình cao 15KW B TYPE]]>http://www.phonor.net/vi/category/My-gia-nhit-tn-s-trung-bnh-cao-15KW-B-TYPE/B02.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình (30-50KHz)]]>http://www.phonor.net/vi/category/L-si-cm-ng-tn-s-trung-bnh-30-50KHz/A.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Để hàn, rèn, nấu chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi lớn hơn


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Phụ kiện tùy chọn]]>http://www.phonor.net/vi/category/Ph-kin-ty-chn/K.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Tùy chọn cảm biến nhiệt độ, tản nhiệt nước, máy làm lạnh nước, bộ cấp dây hàn tự động, khí bảo vệ


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Bộ điều khiển nguồn]]>http://www.phonor.net/vi/category/B-iu-khin-ngun/K01.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

研製 生產 控制 機 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Hệ thống làm mát bằng nước]]>http://www.phonor.net/vi/category/H-thng-lm-mt-bng-nc/K02.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

研製 生產 機 水 機 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Cảm biến nhiệt độ]]>http://www.phonor.net/vi/category/Cm-bin-nhit-/K03.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

研製 生產 機 溫控 儀 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Tự động hàn dây trung chuyển]]>http://www.phonor.net/vi/category/T-ng-hn-dy-trung-chuyn/K04.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

研製 生產 線 系統 製造 商


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Hàn dán]]>http://www.phonor.net/vi/category/Hn-dn/M05.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

研製 生產 金銀銅


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Vòng hàn]]>http://www.phonor.net/vi/category/Vng-hn/M07.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>
<![CDATA[Power Cube Sê-ri SA / 80]]>http://www.phonor.net/vi/category/Power-Cube-S-ri-SA-80/N.html Wed, 03 Jun 2020 23:41:57 +0800 by PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.

Thích hợp để hàn, nấu chảy, làm mềm, tôi luyện và xử lý nhiệt cứng <l c s d></l> Có thể sử dụng với bộ điều khiển nhiệt độ hồng ngoại, thiết bị đo nhiệt để kiểm soát nhiệt độ, cách nhiệt, kiểm soát khí bảo vệ


PRESIDENT HONOR INDUSTRIES CO., LTD.]]>