Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số ER cao (64/900)

Power Cube 64/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 64/900

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 64/900
Power Cube 64/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động