Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (15KW)

HP-Cube 15kw

Đối với các phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (phù hợp với các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối nông hơn)

Sub loại

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới- HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để hàn (30-100KHz)

Mới-
    HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để hàn (30-100KHz)
HP-Cube 15kw

Đối với các phôi hàn, nấu chảy, ủ / làm mềm và cứng (phù hợp với các vật thể có bề mặt cứng hơn tương đối nông hơn)

HP-Cube 15kw, 25kw

HP-Cube 15kw, 25kw
HP-Cube 15kw, 25kw

‧此機乃以電磁效應原理,非接觸性之感應加熱,可穿透非金屬容器對任何鐵金屬(鐵,鋁,銅,金等)加熱.

‧採用晶體技術及極小而堅固之機體設計.

‧ 由 微電腦 自我 診斷 控制 , 確保 於 作業 中 能 自動 調適 穩定 的 輸出 功率 功率。

‧ 可持續性 作業 ; 更 省電 更待機 時 不 耗電 , 不 干擾 通訊 , 須 水 冷卻。

‧ 適合 配備 於 自動化 生產 設備 亦可 選擇性 配備 一 或 , 如 用於 焊接 (硬化 層 深 者 使用)。

‧ 由於 操作 簡易 , 耐用 、 亦 適用 於 手持 作業 , 加熱 溫度 加熱 物件 物件 體積 及 與否 , 可達 1000 可達 以上 , 甚至 燒 焚 , 本 可達 可達 可達功率 調整 及 時間 控制 , 可 使用 加熱 物件 恒溫 , 手動 、 自動 共用。