Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 15KW MỘT LOẠI

HP-Cube 15kw loại A

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube để hàn (30-100KHz)

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube để hàn (30-100KHz)
HP-Cube 15kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)