Máy gia nhiệt cao tần trung bình 15KW B LOẠI

HP-Cube 15kw loại B

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối nông hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

HP-Cube 15kw, 25kw

HP-Cube 15kw, 25kw
HP-Cube 15kw, 25kw

‧ 此 機 乃以 電磁 效應 原理 , 非 接觸 性 之 感應, 可穿透 非金屬 容器 對 任何 鐵 金屬 (鐵 、 鋁 、 銅 、 金 等 加熱。
採用 晶體 極小 而 堅固 之 機體 設計
由 微電腦 作業 能 能
在 最高 效率 下 , 可持續性 作業 ; 比 傳統 式 更 , 球 、 無 耗材 , 待機 不 耗電 , 不 干擾 通訊
適合 配備 於 自動化 生產 設備 選擇性 配備 感應 熔煉 熔煉
由於 操作 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃加熱 物件 , 手動 自動 共用。