Máy sưởi cảm ứng tần số cao (150 ~ 250KHz)

H-Cube

Dùng để hàn và làm cứng phôi (thích hợp cho các đối tượng có bề mặt cứng tương đối nông)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

H-Cube Máy sưởi cảm ứng tần số cao để làm cứng (150-250KHz)

H-Cube Máy sưởi cảm ứng tần số cao để làm cứng (150-250KHz)
H-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

Dùng để hàn và làm cứng phôi (thích hợp cho các đối tượng có bề mặt cứng tương đối nông)

HP-15kw, 25kw

HP-15kw, 25kw
HP-15kw, HP-25kw

‧此機乃以電磁效應原理,非接觸性之感應加熱,可穿透非金屬容器對任何鐵金屬(鐵,鋁,銅,金等)加熱.

‧採用晶體技術及極小而堅固之機體設計.

‧ 由 微電腦 自我 診斷 控制 , 確保 於 作業 中 能 自動 調適 穩定 的 輸出 功率 功率。

‧ 可持續性 作業 ; 更 省電 更待機 時 不 耗電 , 不 干擾 通訊 , 須 水 冷卻。

‧ 適合 配備 於 自動化 生產 設備 亦可 選擇性 配備 一 或 , 如 用於 焊接 (硬化 層 深 者 使用)。

‧ 由於 操作 簡易 , 耐用 、 亦 適用 於 手持 作業 , 加熱 溫度 加熱 物件 物件 體積 及 與否 , 可達 1000 可達 以上 , 甚至 燒 焚 , 本 可達 可達 可達功率 調整 及 時間 控制 , 可 使用 加熱 物件 恒溫 , 手動 、 自動 共用。