Hệ thống làm mát bằng nước

Máy làm lạnh

研製 生產 機 水 機 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Hệ thống làm mát

Hệ thống làm mát
1 號, 3 號, 5, 6 號, 7 號

Máy phát điện, và đặc biệt là cuộn dây cảm ứng cần nước để làm mát. Tùy thuộc vào công suất và thời gian làm việc, chọn bộ làm mát phù hợp (số 1.2.3). Bộ làm mát được thiết kế đặc biệt cho lò sưởi cuộn cảm, bởi vì nước, áp suất, số lượng, chất lượng và nhiệt độ được chăm sóc.