Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao (45/900)

Power Cube 45/900

Đặc biệt để làm nóng một phần, nhanh chóng các phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao Power-Cube cho hàn 45/900

Máy sưởi cảm ứng tần số ER cao Power-Cube cho hàn 45/900
Power Cube 45/900

Đặc biệt để làm nóng một phần, nhanh chóng các phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động