Lò sưởi cảm ứng tần số cao (150 ~ 250KHz)

H-Cube

Để hàn và gia công phôi cứng (phù hợp với các đối tượng có độ cứng bề mặt tương đối nông)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

H-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao để làm cứng (150-250KHz)

H-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao để làm cứng (150-250KHz)
H-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

Để hàn và gia công phôi cứng (phù hợp với các đối tượng có độ cứng bề mặt tương đối nông)

HP-15kw, 25kw

HP-15kw, 25kw
HP-15kw, HP-25kw

‧此機乃以電磁效應原理,非接觸性之感應加熱,可穿透非金屬容器對任何鐵金屬(鐵,鋁,銅,金等)加熱.
‧採用晶體技術及極小而堅固之機體設計.
‧由微電腦自我診斷控制,確保於作業中能自動調適最穩定的輸出功率及最適宜的頻率.
‧在最高效率下,可持續性作業;比傳統式更省電,無真空球,無耗材,待機時不耗電,不干擾通訊,須水冷卻.
‧適合配備於自動化生產設備,亦可選擇性配備一或兩個感應線圈頭,如用於焊接,熔煉,回火軟化,淬火硬化熱處理(層 深。
℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃調整 及 時間 控制 , 可 使用 加熱 物件 恒溫 , 手動 、 自動 共用。