Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 25KW MỘT LOẠI

HP-Cube 25kw loại A

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số trung bình cao mới của HP-Cube để rèn, hàn (30-100KHz)

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số trung bình cao mới của HP-Cube để rèn, hàn (30-100KHz)
HP-Cube 25kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)