Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (25KW)

HP-Cube 25kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

Sub loại

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số trung bình cao mới của HP-Cube để rèn, hàn (30-100KHz)

HP-Cube sưởi cảm ứng tần số trung bình cao mới của HP-Cube để rèn, hàn (30-100KHz)
HP-Cube 25kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

HP-Cube 15kw, 25kw

HP-Cube 15kw, 25kw
HP-Cube 15kw, 25kw

‧ 此 機 乃以 電磁 效應 原理 , 非 接觸 性 之 感應, 可穿透 非金屬 容器 對 任何 鐵 金屬 (鐵 、 鋁 、 銅 、 金 等 加熱。
採用 晶體 極小 而 堅固 之 機體 設計
由 微電腦 作業 能 能
在 最高 效率 下 , 可持續性 作業 ; 比 傳統 式 更 , 球 、 無 耗材 , 待機 不 耗電 , 不 干擾 通訊
適合 配備 於 自動化 生產 設備 選擇性 配備 感應 熔煉 熔煉
由於 操作 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃加熱 物件 , 手動 自動 共用。