Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình 35KW MỘT LOẠI

HP-Cube 35kw loại A

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn (30-100KHz)

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn (30-100KHz)
HP-Cube 35kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)