Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (35KW)

HP-Cube 35kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

Sub loại

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn (30-100KHz)

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn (30-100KHz)
HP-Cube 35kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

HP-Cube Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube35kw

HP-Cube Máy sưởi cảm ứng tần số cao trung bình HP-Cube35kw
HP-Cube35kw

‧可顯示及更換頻率.
‧採用晶體技術及極小而堅固之機體設計.
‧由微電腦自我診斷控制,確保於作業中能自動調適最穩定的輸出功率及最適宜的頻率.
‧在最高效率下,可持續性作業;.比傳統式更省電,無真空球,無耗材,待機時不耗電,不干擾通訊,水冷卻須
‧適合配備於自動化生產設備,亦可選擇性配備一或兩個線圈 頭 , 如 用於, 熔煉, 回火 軟化 (硬化 層。
耐用 、 , 可達 1000 ℃ , 甚至 焚 , 本 機 及 時間 控制 恆溫 , 手動 自動 共用