Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình (50KW)

HP-Cube 50kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn

Mới-HP-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số cao trung bình để làm cứng, rèn
HP-Cube 50kw

Để hàn, làm nóng chảy, ủ / làm mềm và làm cứng phôi (phù hợp với các vật thể có độ cứng bề mặt tương đối sâu hơn)