Máy sưởi cảm ứng tần số EST cao (32/1800)

Power Cube 32/1800

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 32/1800

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 32/1800
Power Cube 32/1800

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.
Khối lập phương 32/1800