Tự động hàn dây trung chuyển

機 送 線

研製 生產 線 系統 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Tùy chọn hàn dây tự động

Tùy chọn hàn dây tự động
SWF

Nó nên được trang bị Master Controller. Có thể cho dây ở vị trí chính xác và chiều dài.