Lưu ý sử dụng tần số cao

2011/04/27

Bộ phận phát âm RD

Lưu ý sử dụng tần số cao

Làm nóng tần số cao chỉ bằng kim loại. Sử dụng độ sâu sưởi ấm tần số để phản đối quyết định, tần số càng nhiều ánh sáng và nhiệt đi qua càng cao. Hiệu quả của việc sử dụng một mức năng lượng của tốc độ và nhiệt độ. Chiều dài cuộn dây cảm ứng và các mặt hàng liên quan đến khu vực. Hàng tấn máy sưởi liên tục và máy làm mát liên tục được sử dụng là khác nhau. Tần số cao nóng lên nhanh chóng, tốc độ phản ứng nhạy cảm của máy dò nhiệt độ định vị bằng laser được sử dụng, nhiệt độ 80 ° C, nhiệt độ cao nhất đạt tới 2000 ° C. Hãy chắc chắn sử dụng dây điện cao thế cảm ứng tần số cao và lắp đặt đúng cách thiết bị nối đất dây để tránh điện giật.