M-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình để rèn (30-50KHz)

M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

M-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình để rèn (30-50KHz) - M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw. M-Cube Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình để rèn (30-50KHz)

Để hàn, rèn, nấu chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi lớn hơn

頻 頻 中 中

產品 特性

  • Thích hợp để hàn, rèn, nấu chảy, ủ nóng để làm mềm hoặc các đối tượng kích thước lớn hơn

相簿

TAG: 加熱, 專用, 高週波 機械, 加熱

Contact PRESIDENT HONOR to Get a Quotation Now!