အလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (30-50KHz)

M-Cube

brazing အဘို့, annealing / ပျော့, အရည်ပျော်, အတုလုပ်တဲ့နှင့်ပိုမိုကြီးမား workpieces အပူ

Show list view
Show grid view

M-Cube Forge များအတွက်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (30-50KHz)

M-Cube Forge များအတွက်အလတ်စားကြိမ်နှုန်း induction အပူပေးစက် (30-50KHz)
M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

brazing အဘို့, annealing / ပျော့, အရည်ပျော်, အတုလုပ်တဲ့နှင့်ပိုမိုကြီးမား workpieces အပူ