เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง (30-50KHz)เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง (30-50KHz)

M-Cube 6KW/12KW/24KW/48KWM-Cube 6KW/12KW/24KW/48KW

คอล์ยไม่ควรสัมผัสกับโลหะ, เครื่องทำความร้อนความถี่สูงปานกลาง เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การชุบอ่อนกับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องปั้มขึ้นรูปความถี่ขนาดกลาง (30-50KHz)เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องปั้มขึ้นรูปความถี่ขนาดกลาง (30-50KHz)

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องปั้มขึ้นรูปความถี่ขนาดกลาง (30-50KHz)เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องปั้มขึ้นรูปความถี่ขนาดกลาง (30-50KHz)
M-Cube 6kw/12kw/24kw/48kw

* เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะ, การขึ้นรูปร้อน, การหลอม, การทำให้โลหะอ่อนลงหรือให้ความร้อนสำหรับชิ้นงานที่ขนาดใหญ่