แคตตาล็อก

แคตตาล็อกสินค้า

ยินดีต้อนรับสู่แคตตาล็อกของเรา

เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนความถี่ปานกลาง (30-50KHz)

เค (30-50KHz)

(30-100KHz)

เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนความถี่สูงปานกลาง (30-100KHz)

เครื่องเหนียวนำความร้อนความถี่สูง(150-250KHz)

เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนความถี่สูง (150-250KHz)

เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนความถี่สูงมาก( 700-1100KHz),เครรื่องเหนียวนำความร้อนความถี่สูงมากที่สุด(HF2 1100-2200KHz)

อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนความถี่สูง

อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนความถี่สูง

เครื่องเหนี่ยวนำควาร้อนความถีสูง

ใช้งานตัวอย่าง(งานเชื่อม)

ตัวอย่างการใช้ (ดีบุบัดกรี)

使用實例 (熱處理)

Power Cube SA/80