เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง(30-100KHz) เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง(30-100KHz)

HP-Cube

คอล์ยไม่ควรสัมผัสกับโลหะ, เครื่องทำความร้อนความถี่สูงปานกลาง เหมาะสำหรับการ เชื่อม, การหลอม, การชุบอ่อน, การอบชุบแข็ง <การชุบแข็งชั้นผิวที่ต้อการความลึก>

หมวดหมู่ย่อย

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง -เครื่องปั้มข้นรูป เครื่องเชื่อม ความถีขนาดกลาง(30-100KHz)15/8015เครื่องทำความร้อนความถี่สูง -เครื่องปั้มข้นรูป เครื่องเชื่อม ความถีขนาดกลาง(30-100KHz)15/8015

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง -เครื่องปั้มข้นรูป เครื่องเชื่อม ความถีขนาดกลาง(30-100KHz)15/8015เครื่องทำความร้อนความถี่สูง -เครื่องปั้มข้นรูป เครื่องเชื่อม ความถีขนาดกลาง(30-100KHz)15/8015
HP-Cube 15/8015

* เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การทำให้อ่อนลง, การอบให้ความร้อนและชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการความลึก)

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องเชื่อมเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)25/8025

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องเชื่อมเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)25/8025
HP-Cube 25/8025

* เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การทำให้อ่อนลง, การอบให้ความร้อนและชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการความลึก)

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็งเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)45/8035เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็งเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)45/8035

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็งเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)45/8035เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็งเครื่องทำความร้อน(30-100KHz)45/8035
HP-Cube 45/8035

* เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การทำให้อ่อนลง, การอบให้ความร้อนและชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการความลึก)

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025
HP-Cube 50TT/8025

* เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การทำให้อ่อนลง, การอบให้ความร้อนและชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการความลึก)

เครื่องทำความร้อนโลหะความถี่สูง - ชนิดประหยัด C 8015 8025

เครื่องทำความร้อนโลหะความถี่สูง - ชนิดประหยัด C 8015 8025
HP-Cube 15kw, 25kw

เครื่องนี้อยู่บนพื้นฐานหลักการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ให้ความร้อนเหนี่ยวนำโดยไม่สัมผัส สามารถให้ความร้อนผ่านภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ ให้ความร้อนกับ โลหะทุกชนิด (เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง, ฯลฯ )‧ใช้เทคโนโลยีการออกแบบตัวเครื่องที่มีขนาดเล็กและแข็งแรง •การวินิจฉัยปัญหาโดยไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งออกพลังงานที่มีเสถียรภาพมากที่สุด และความถี่ที่เหมาะสมที่สุดจะถูกปรับโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พลังงานมากขึ้นกว่าแบบดั้งเดิมไม่มีหลอดแก้วสูญญากาศ ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง ไม่รบกวนการสื่อสาร ระบายความร้อนด้วยน้ำเหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวฮิตเหนี่ยวนำหนึ่งหรือสองหัวก็ได้ เช่น เชื่อม, หลอม, รีดร้อน, อบให้เย็นและชุบแข็ง (เหมาะสำหรับผู้ต้องการชั้นผิวแข็งและลึก)‧ใช้งานง่ายและทนทาน เหมาะสำหรับการพกพา อุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1000 องศา ขึ้นไปและ แม้กระทั่งการเผาไหม้ตามปริมาณและความร้อนของวัตถุที่ให้ความร้อน เครื่องมีการปรับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตแบบสองขั้นตอน และการควบคุมเวลา การใช้วัตถุที่อุ่นอุณหภูมิคงที่คู่มือการใช้งานร่วมกันโดยอัตโนมัติ‧

เครื่องทำความร้อนโลหะความถี่สูง - ประหยัด 45/8035

เครื่องทำความร้อนโลหะความถี่สูง - ประหยัด 45/8035
HP-Cube 45/8035 B-type

‧สามารถแสดงและเปลี่ยนแปลงความถี่
‧ใช้เทคโนโลยีการออกแบบตัวเครื่องขนาดเล็กที่มีความแข็งแรง
•การวินิจฉัยปัญหาโดยไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งออกพลังงานที่มีเสถียรภาพมากที่สุด และความถี่ที่เหมาะสมที่สุดจะถูกปรับโดยอัตโนมัติระหว่างการดำเนินการ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พลังงานมากขึ้นกว่าแบบดั้งเดิมไม่มีลูกสูญญากาศ ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง ไม่รบกวนการสื่อสาร ระบายความร้อนด้วยน้ำเหมาะสำหรับอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวฮิตเหนี่ยวนำหนึ่งหรือสองหัวก็ได้ เช่น เชื่อม, หลอม, รีดร้อน, อบให้เย็นและชุบแข็ง (เหมาะสำหรับผู้ต้องการชั้นผิวแข็งและลึก)‧ใช้งานง่ายและทนทาน เหมาะสำหรับการพกพา อุณหภูมิความร้อนสูงถึง 1000 องศา ขึ้นไปและ แม้กระทั่งการเผาไหม้ตามปริมาณและความร้อนของวัตถุที่ให้ความร้อน เครื่องมีการปรับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตแบบสองขั้นตอน และการควบคุมเวลา การใช้วัตถุที่อุ่นอุณหภูมิคงที่คู่มือการใช้งานร่วมกันโดยอัตโนมัติ‧