เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูง (150~250KHz)

H-Cube 6KW/12KW/24KW/48KWH-Cube 6KW/12KW/24KW/48KW

ชุดเครื่องทำความร้อนความถี่สูงพิเศษนี้ เน้นพิเศษสำหรับเครื่องทำความร้อนในเฉพาะจุดอย่างรวดเร็วที่มีความละเอียดสูง นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับระบบการผลิตอัตโนมัติได้อีกด้วย

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางเครื่องชุบแข็ง (150-250KHz)เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางเครื่องชุบแข็ง (150-250KHz)

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางเครื่องชุบแข็ง (150-250KHz)เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางเครื่องชุบแข็ง (150-250KHz)
H-Cube 6kw/12kw/24kw/48kw

* สำหรับการเชื่อม, การชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการแบบบาง)