หัวฮิตของเครื่องให้ความร้อน

หัวฮิตความถี่สูงพิเศษ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพของซัพพลายเออร์

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

หัวฮิตของเครื่องให้ความร้อนความถี่สูงที่สุด

หัวฮิตของเครื่องให้ความร้อนความถี่สูงที่สุด
HH10, HH15

‧體積為 60x125x105mm (50x80x85mm)。
‧可任意擺放方位及移動。‧體積為 60x125x105mm (50x80x85mm)。
‧可任意擺放方位及移動。‧體積為 60x125x105mm (50x80x85mm)。
‧可任意擺放方位及移動。‧體積為 60x125x105mm (50x80x85mm)。
‧可任意擺放方位及移動。