เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

Master Controller V3+

สามารถควบคุมอุณหภูมิคงที่ได้ 2แบบ 1.อุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดแล้วหยุดการทำงาน 2.อุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดแล้วคงอุณภูมิไว้ตามเวลาที่กำหนด

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องควบคุม - เครื่องป้อนลวดโดยอัตโนมัติ, การควบคุมเวลาและก๊าซป้องกันการเกิดเขม่าที่เกิดจากอ๊อกซิเจน

เครื่องควบคุม - เครื่องป้อนลวดโดยอัตโนมัติ, การควบคุมเวลาและก๊าซป้องกันการเกิดเขม่าที่เกิดจากอ๊อกซิเจน
Master Controller V3+Master Controller V3+

*สามารถเพิ่ม เครื่องป้อนลวดโดยอัตโนมัติได้
* 搭配(再)超高週波加熱機使用。
* 保溫、時間、保護氣體、功率設定、溫度顯示及升溫曲線控制。
* 可偵測線圈之過長,過短 。
* 自我效能檢測Auto Learn。
*可使用Fiield Bus現場總線作傳輸整合。
* 可由外部遙控調整功率、網路通訊。
* 可和多種自動化系統聯結,如RS-232。 *สามารถเพิ่ม เครื่องป้อนลวดโดยอัตโนมัติได้
* 搭配(再)超高週波加熱機使用。
* 保溫、時間、保護氣體、功率設定、溫度顯示及升溫曲線控制。
* 可偵測線圈之過長,過短 。
* 自我效能檢測Auto Learn。
*可使用Fiield Bus現場總線作傳輸整合。
* 可由外部遙控調整功率、網路通訊。
* 可和多種自動化系統聯結,如RS-232。