အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းသော induction heater (30-50KHz)

M-Cube

အရည်ပျော်ရန်၊ အရည်ကျိုရန်၊ ပျော့ရန်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရာများကိုအပူပေးရန်အတွက်

Show list view
Show grid view

M-Cube အတုလုပ်ခြင်းအတွက်အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမြှင့်တင်ပေးသောအပူပေးစက် (30-50KHz)

M-Cube အတုလုပ်ခြင်းအတွက်အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းမြှင့်တင်ပေးသောအပူပေးစက် (30-50KHz)
M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

အရည်ပျော်ရန်၊ အရည်ကျိုရန်၊ ပျော့ရန်နှင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရာများကိုအပူပေးရန်အတွက်