E-catalog

ထုတ်ကုန်များ DM

အားလုံးထုတ်ကုန်အွန်လိုင်း e-catalog

အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း (30-50KHz)

အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်း (30-50KHz)

အလယ်အလတ်မြင့်ကြိမ်နှုန်း (30-100KHz)

အလယ်အလတ်မြင့်ကြိမ်နှုန်း (30-100KHz)

ကြိမ်နှုန်းမြင့် (150-250KHz)

ကြိမ်နှုန်းမြင့် (150-250KHz)

High-ER Frequency (700-1100KHz), High-EST Frequency (HF2 1100-2200KHz)

induction heater ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

induction heater ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

induction heater ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

ဥပမာ --Brazing

သာဓက - သံဖြည့်တင်းတင်းကြပ်

ဥပမာ - ခိုင်မာအောင်လုပ်သောအရည်ပျော်မှု

Power Cube SA / 80