Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình (30-50KHz)

M-Cube

Để hàn, rèn, nung chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi lớn hơn

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình M-Cube để rèn (30-50KHz)

Lò sưởi cảm ứng tần số trung bình M-Cube để rèn (30-50KHz)
M-Cube 6kw / 12kw / 24kw / 48kw

Để hàn, rèn, nung chảy, ủ / làm mềm và gia nhiệt phôi lớn hơn