Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số ER cao (32/900)

Power Cube 32/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao ER-Power để hàn 32/900

Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao ER-Power để hàn 32/900
Power Cube 32/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.
Khối lập phương 32/900