Bộ gia nhiệt cảm ứng tần số cao ER (32/900)

Power Cube 32/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Máy sưởi cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 32/900

Máy sưởi cảm ứng tần số cao-Power-Cube để hàn 32/900
Power Cube 32/900

Đặc biệt để làm nóng nhanh, một phần phôi gia công phức tạp; được lắp đặt như một phần của thiết bị sản xuất tự động.
Khối lập phương 32/900