Bộ điều khiển nguồn

機 副 控制

研製 生產 控制 機 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn
Bộ điều khiển nguồn V2

*搭配(再)超高週波加熱機使用.
*保溫,時間,保護氣體,功率設定及溫度顯示.
*可偵測線圈之過長,過短.
*自我診測系統.
*可由外部遙控調整功率。
* 可 和 多種 自動化 系統 聯結 , 如 RS-232