Bộ điều khiển nguồn

機 副

研製 生產 機 副 機 製造 商

Hiển thị danh sách xem
Hiển thị lưới xem

Bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn
Bộ điều khiển nguồn V2

* 搭配 (再) 超 高週波 加熱 機 使用。
* 保溫 、 時間 保護 氣體 、 功率 設定 及 溫度。
* 可 偵測 線圈 過長 , 過 短。
* 自我 診 測
* 外部 遙控
* 可 和 多種 自動化 系統 聯結 如 RS-232