ความถี่สูง Saซีรี SA/80(25-100KHz)ความถี่สูง Saซีรี SA/80(25-100KHz)

Power Cube SA/80 25KW/50KW/100KW

เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การปรับสภาพให้อ่อนลง, การชุบแข็ง 〈สำหรับผู้ต้องการชั้นผิวแข็งที่ลึก〉

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องประหยัดพลังงานความถี่สูง เครื่อง SA / 80 series (25-100KHz)

เครื่องประหยัดพลังงานความถี่สูง เครื่อง SA / 80 series (25-100KHz)
SA/80 25kw/50kw/75kw/100kw

แรงดันไฟฟ้า:3Ø 400V ,50/60Hz
ปริมาณ:710 x 550 x 1570mm น้ำหนัก: 300 กก
ช่วงความถี่: 25 kHz ถึง 100 kHz
กำลังขับ: 25kw / 50kw / 75kw / 100kw
ประสิทฺธิ์ภาพการทำงาน:> 96%
แผงสัมผัส
ด้วยฟังก์ชั่นการปรับค่าอัตโนมัติแบบม้วน (Coil Load) <AUTO LEARN>
สามารถใช้กับเครื่องวัดอุณหภูมิ, การควบคุมอุณหภูมิ
สามารถใช้เพื่อควบคุมแก๊สเพื่อป้องกันการเกิดเขม่า
ด้วยฟังก์ชันหน่วยความจำคุณสามารถจำชุดการตั้งค่าและบันทึกการทำงานได้หลายชุด