เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง(30-100KHz) 50TT/8025เครื่องเหนี่ยวนำความร้อนโลหะความถีสูงปานกลาง(30-100KHz) 50TT/8025

HP-Cube 50TT/8025

คอล์ยไม่ควรสัมผัสกับโลหะ, เครื่องทำความร้อนความถี่สูงปานกลาง เหมาะสำหรับการ เชื่อม, การหลอม, การชุบอ่อน, การอบชุบแข็ง <การชุบแข็งชั้นผิวที่ต้อการความลึก>

ดูรายการแสดง
ดูตารางแสดง

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025

เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025เครื่องทำความร้อนความถี่สูง - เครื่องความถี่ปานกลางและเครื่องปั้มขึ้นรูปเครื่องชุบแข็ง(30-100KHz)50TT/8025
HP-Cube 50TT/8025

* เหมาะสำหรับการเชื่อม, การหลอม, การทำให้อ่อนลง, การอบให้ความร้อนและชุบแข็ง (ชั้นผิวแข็งที่ต้องการความลึก)